VAKMANSCHAP EN KWALITEIT

Wij zijn wereldwijd actief in de handel en bewerking van staal. Wij werken niet alleen voor de scheepsbouw, maar ook voor opdrachtgevers in de machinebouw, bouw en constructie en de grond-, weg- en waterbouw.

Wij zijn NEN-EN 1090 gecertificeerd t/m EXC4. Dit is de hoogste categorie voor zwaar belaste staalconstructies waarbij volledige traceerbaarheid van materiaal en arbeid erg belangrijk is.

Dit betekent dat wij dragende staalconstructies in de zwaarste categorie op maat mogen snijden, buigen en voorzien van gaten. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor staalconstructies voor bruggen, stations en winkelcentra.